Kolleegium

PÕLLUMEHE TEATAJA on põllumajandusvaldkonna erialaliitude Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja  Eestimaa Talupidajate Keskliidu ametlik häälekandja. Ajakirja loomisse on kaasatud ka keskühistu Eramets

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 

Põllumajandus-KaubanduskodaEesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eesmärk on soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine ja võrdsete konkurentsitingimuste eest seismine Eesti põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate stabiilseks arenguks. Samuti liikmete ja nende liikmeks olevate isikute huvide esindamine ja kaits­mine nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel; Eesti toidu, põllumajandus- ja metsandussaaduste kvaliteedi tõstmine ning maine ja tuntuse parandamine nii kodu- kui välisturul; põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate horisontaalse ja vertikaalse koostöö ning ühistegevuse arendamine ning maamajandusvaldkonna hariduse edendamine.

Ajakirja Põllumehe Teataja kolleegiumi töös osalevad:

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus valiti Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni COPA asepresidendiks. Foto: EPKK

 

Roomet Sõrmus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees

Tel 600 9349

roomet.sormus@epkk.ee

 

Eestimaa Talupidajate Keskliit

Eestimaa Talupidajate KeskliitPeamine eesmärk on põllu- ja maamajandusliku ettevõtlusega tegelevate talude huvide esindemine  ja jätkusuutliku põllumajanduse edendamine.

 

Ajakirja Põllumehe Teataja kolleegiumi töös osaleb:

Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige

Kerli Ats

Juhatuse liige

Tel 5647 5660

kerli@taluliit.ee

 

Ühiselt kolleegiumilaua taga istudes saame sisu osas neilt väga täpse sisendi – teame, millised on vajalikud teemad ja kuhu on suunatud on nende teravik.

Põllumehe Teatajas leiab nii ülevaatlikke artikleid põllumajandussektorist, portreelugusid kui praktilisi nõuandeid ning arvamuslugusid. Ajakirja koondame põllumajandushooaja uudiseid, mis annavad ülevaate valdkonna olukorrast ja probleemkohtadest.

Loe täpsemalt siit: Põllumehe Teataja